Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Välkommen till Tosseryds Intresseförening!

Tosseryds Intresseförening är en lokal organisation som arbetar för att främja gemenskap och välfärd i Tosseryd. Genom att organisera olika evenemang och aktiviteter som stärker samhörigheten och engagemanget bland invånarna, spelar föreningen en viktig roll i områdets utveckling och trivsel. Intresseföreningen samarbetar även med kommunen och andra lokala aktörer för att förbättra infrastruktur, fritidsmöjligheter och säkerhet i Tosseryd. Med sina insatser bidrar föreningen till att skapa en hållbar och levande lokalsamhälle som är attraktivt för både nuvarande och framtida invånare.